Vilka ämnen går ni igenom på Style Academy? – Style AcademyStyle Academy

Vilka ämnen går ni igenom på Style Academy?

Kursledare Lisa Rogalin går igenom flera av de grundläggande ämnena som grundstilar, färglära, kroppsformer. Under kursens gång tar vi in flera olika gästföreläsare som också går igenom ämnen modehistoria, hållbarhet, Styling som yrke, och Make-up.