Hållbarhet - Style AcademyStyle Academy

Hållbarhet

Ett av de viktigaste ämnena för oss på Style Academy är hållbarhet inom modeindustrin. Flera företag i branschen har kommit relativt långt i sitt hållbarhetsarbete men vi ser inte allt i butikerna ännu och det finns många områden att förbättra.

På Style Academy arbetar vi efter FNs globala mål (Agenda 2030) för hållbarhet. Målen togs fram under 2015 och innehåller 17st globala mål för en ekonomisk, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Under varje mål så finns det en rad delmål som man kan arbeta efter för att tillslut nå det slutgiltiga målet: minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren.

I ett intern projekt har vi arbetat fram det mål som vi valt att fokusera på nr 12 – Hållbar Konsumtion och Produktion, där ett av delmålen är att öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar.

Därför bestämde vi tidigt i utbildningen att utbilda våra stylister och personal shoppers i hållbarhetsfrågor och vad modeproduktionen har för påverkan på miljön.

En del handlar om kunskap att ta hand om sina plagg på rätt sätt kan verkligen göra stor skillnad för plaggets livslängd. Ett plagg som håller länge är alltid bättre för miljön än ett ’slit-och-släng’ plagg. Plagg behöver inte nödvändigtvis vara dyra för att hålla länge, det viktigaste är att man tar hand om dom på rätt sätt.

Här kommer några av våra bästa tips som du kan tänka på när det kommer till att förlänga dina plaggs livslängd.

Tvätta rätt

Många ärver sina tvätt vanor från sina föräldrar, och de vanorna är ofta inte anpassade efter nyare tvättmaskiner och material. Tänk på att alltid tvätta dina plagg efter instruktionerna på lappen, på så sätt förminskar du risken att plagget blir förstört i tvätten. Försök också minska antalet tvättar per plagg. Många gånger räcker det med att ta bort en fläck på plagget istället för att tvätta.

Steama

Har du en steamer hemma? Det är nämligen ett av våra starkaste tips till att minska slitage genom tvätt. Att ånga sina plagg är perfekt om plagget bara behöver en uppfräschning. Ångar tar bort över 99% av bakterier i plagget som ofta är orsaken till tex dålig lukt. Att ånga plagget sliter dessutom mindre än att använda strykjärn.  Det är också viktigt att vädra sina plagg mellan användningarna.

Vill du läsa mer om de globala målen: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/